หน้าหลัก

26 มีนาคม 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการเสริมศักยภาพฯ ปีที่ 3 ก้าวแรกสู่ฝันที่เป็นจริง (Read in English)


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิซิตี้ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน ปีที่ 3 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจพร้อมชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมที่เยาวชนทุกคนจะได้รับจากโครงการนี้


สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ กล่าวให้โอวาท อาจารย์วรพจน์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี บรรยายในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ สร้างอาชีพ” รวมถึงตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีที่ 2 มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตฯ


นางสาวเฟื่องฟ้า งามจิตต์ หรือน้องฟ้า ตัวแทนเยาวชนจากโครงการฯ ปีที่ 2 และเจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดแผนธุรกิจในการดำเนินโครงการปีที่ผ่านมากับธุรกิจบริการถ่ายภาพและแต่งหน้าทำผมภายใต้ชื่อ “Red Studio” ถ่ายทอดถึงประสบการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากได้เข้าร่วมโครงการฯ ให้ฟังว่า “ความเปลี่ยนแปลงของหนูที่เกิดขึ้นหลังจากได้เข้าร่วมโครงการฯ อย่างแรกเลยคือ หนูสามารถนำเงินรางวัลที่ได้ส่วนหนึ่งไปซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ในการทำงานทั้งสำหรับแต่งภาพ ตัดต่อวิดีโอ อุปกรณ์แต่งหน้า และการทำการตลาดออนไลน์ สอง ความรู้เรื่องของการเป็นผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะเรื่องการตลาดออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันจำเป็นอย่างมาก ทำให้วันนี้มีคนรู้จักธุรกิจของหนูมากขึ้น ที่สำคัญโครงการนี้ทำให้หนูได้รับแต่พลังบวกอย่างมากในการดำเนินชีวิต จากก่อนหน้านี้ที่อาจจะเคยรู้สึกท้อจากเรื่องราวบางอย่างในชีวิต รวมถึงได้สังคมและเพื่อนใหม่อีกด้วยค่ะ”


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


นางสาวสุณิสา พุทธา หรือน้องโรส ตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีที่ 3 ให้เหตุผลถึงการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ ว่าเพราะเป็นโอกาสที่ใช่ในการเรียนสาขาอาชีพที่ชอบ “ที่บ้านหนูยากจน ทำให้หนูไม่มีโอกาสได้เรียนในระบบปกติเหมือนกับคนอื่น ซึ่งปัจจุบันหนูกำลังเรียน กศน. พร้อมกับทำงานรับจ้างประชาสัมพันธ์สินค้าและแจกโบวชัวร์ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาหนูทำมาหลายอาชีพแต่ก็ยังไม่รู้สึกชอบสักอาชีพ จนกระทั่งช่วง 3-4 ปีหลังมานี้ รู้สึกเหมือนได้ค้นพบตัวเองว่าชอบเรื่องของความสวยความงาม ก็เลยเรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้าทำผมจากยูทูปทั้งที่เป็นของคนไทยและต่างประเทศ แล้วก็นำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติจริงในการทำงานทั้งกับตัวเองและแต่งให้กับเพื่อนๆ จนกระทั่งมีโอกาสได้รับฟังพี่ๆ จากมูลนิธิศุภนิมิตฯ มาประชาสัมพันธ์โครงการนี้ที่โรงเรียน ก็เลยรู้สึกสนใจและตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทันที เพราะเรารู้แล้วว่าใจเราชอบอะไร ซึ่งในอนาคตหนูอยากมีงานทำที่มั่นคงและเป็นงานที่ตัวเองชอบ หรืออาจจะเปิดร้านเสริมสวยเป็นของตัวเอง ซึ่งหนูมั่นใจว่าโครงการนี้เมื่อบวกกับสิ่งที่หนูมั่นใจและชอบ จะสามารถทำความฝันของหนูให้เป็นจริงค่ะ”


สำหรับ โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน เป็นหนึ่งในโครงการที่ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมในทุกช่วงวัย โดยจะเน้นการพัฒนาด้านจิตใจ สติปัญญา และการเข้าสังคมของเยาวชนภายใต้หลักสูตร ‘Youth Ready For Work For Life’ ก่อนจะนำเยาวชนเข้าสู่การเรียนรู้ด้านวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนในการก้าวสู่การทำงานหรือการเป็นผู้ประกอบการในเส้นทางอาชีพที่ตนสนใจและมีความถนัดอย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน หรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ จากมูลนิธิซิตี้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3