หน้าหลัก

30 มิถุนายน 2563

‘เอสซีจี แพคเกจจิ้ง’ มอบโต๊ะของขวัญ 3 in 1 เพื่อเสริมการเรียนรู้ของเด็กยากไร้ (Read in English)


บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP โดย คุณสุชัย กอประเสริฐศรี กรรมการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ มอบ “โต๊ะของขวัญ 3 in 1 เพื่อการเรียนรู้” จำนวน 25,000 ตัว ให้แก่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย นำไปใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา โดยมี ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563


มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้รับการสนับสนุนจาก บ.เอสซีจี แพคเกจจิ้งฯ ในการออกแบบและร่วมบริจาคเงิน จำนวน 250,000 บาท ในการผลิต “โต๊ะของขวัญ 3 in 1 เพื่อการเรียนรู้” ซึ่งทำจากกระดาษรีไซเคิลน้ำหนักเบา ง่ายต่อการขนส่ง มีความแข็งแรง คงทน สามารถปรับรูปแบบการใช้งานให้เป็นได้ทั้งโต๊ะเขียนหรืออ่านหนังสือ กระเป๋า และที่เก็บของ เพื่อให้เด็กยากไร้ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุนิมิตฯ ได้มีโต๊ะสำหรับเขียนและอ่านหนังสือขนาดเหมาะสมใช้ที่บ้าน โดยไม่ต้องนั่งก้มตัวเขียนหนังสือหรือนอนอ่านหนังสือบนพื้น ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กๆ ทั้งด้านร่างกายและการเรียน ไม่ว่าจะเป็น เด็กมีอาการเจ็บหลังเพราะนั่งเขียนหรืออ่านหนังสือด้วยท่าทางที่ผิดสุขลักษณะ รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อสายตาในอนาคต


Full Photo

Full Photo

Full Photo