WVFT-logo_dark_rgb

การทำงานของเรา

เราทำงานร่วมกับคนในชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อขจัดปัญหาความยากจนตั้งแต่ต้นตอ ผ่านการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน 

เราทำงานร่วมกับคนในชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อขจัดปัญหาความยากจนตั้งแต่ต้นตอ ผ่านการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน 

1. การพัฒนาเด็กและการศึกษา

คือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาเด็กอายุ 0-3 ปี ให้มีพัฒนาการสมวัยผ่านการสนับสนุนและการดูแลของผู้ดูแล เครือข่ายชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน Go-baby-go สร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูในการเลี้ยงดูทารกให้มีความสุขและมีสุขภาพดีโดยการเสริมสร้างศักยภาพให้พวกเขาสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและประสบการณ์เชิงบวกที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็ก

2. การพัฒนาเยาวชน

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชน ทั้งความพร้อมในการศึกษาต่อ และได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เปิดพื้นที่ให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการพูดคุยในประเด็นที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขของตัวเขาเอง 

3. การปกป้องคุ้มครองเด็ก

เสริมพลังของครอบครัวบนพื้นฐานครอบครัวที่มีความสุข ลดปัญหาการใช้ความรุนแรงต่างๆในครอบครัว และการดำเนินงานสร้างเสริมให้เด็กตระหนักและรู้ค่าของตนเองและผู้อื่น มีความหวังและเป้าหมายในชีวิต

4. การส่งเสริมอาชีพครอบครัวเปราะบาง

ช่วยครอบครัวเด็กยากไร้ด้วยการมอบความรู้ ทักษะ และทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งฝึกอบรมความรู้ทางการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ ตลอดจนเครื่องมือและทรัพยากรเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ในการพึ่งพาตนเอง

5. สุขภาพ อนามัย น้ำดื่มสะอาด และโภชนาการ

การสนับสนุนเด็กให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ เข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด และมีสุขอนามัย

6. การจัดการเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

มูลนิธิศุภนิมิตฯ สนับสนุนการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงวิกฤตโรคระบาด และดำเนินงานสร้างชุมชนเข้มแข็ง สนับสนุนเครือข่ายชุมชนให้มีความพร้อมสำหรับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน เมื่อเกิดภัยพิบัติ

7. การย้ายถิ่นฐานและแรงงานข้ามชาติ

ด้วยการสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งในและต่างประเทศ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินงานสนับสนุนให้ประชากรข้ามชาติได้รับการคุ้มครองสิทธิและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน ต่อต้านการค้ามนุษย์ ส่งเสริมการศึกษา รวมถึงยังมีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาวะ การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก ครอบครัว และชุมชน เช่น เอชไอวี/เอดส์ วัณโรค และโควิด-19 เป็นต้น

8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและงานรณรงค์

การดำเนินงานรณรงค์เพื่อความยุติธรรมในสังคม ขับเคลื่อนให้ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายด้านการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชน เพื่อเด็กทุกคนอยู่ดีมีสุข

อุปการะเด็กวันนี้ พัฒนาชีวิตเขาให้ดีขึ้นตลอดไป

ด้วยการดูแลและการศึกษาที่เหมาะสม เด็กๆ จะเติบโตเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงชุมชน ปกป้องตนเองจากความรุนแรง และมีประสบการณ์ชีวิตที่อยู่ดีมีสุข 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา

ร่วมปกป้องสิทธิเด็กไปพร้อมกัน

เพื่อมอบชีวิตใหม่ที่ปลอดภัยและเสริมสร้างพัฒนาด้านต่างๆ เป็นพลังที่สำคัญให้กับเยาวชนของชาติ

การพัฒนาเยาวชน

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชน ทั้งความพร้อมในการศึกษาต่อ และได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ

ส่งเสริมอาชีพครอบครัวเปราะบาง

การสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวในการรู้รับปรับตัว มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อความยั่งยืนในการดูแลเลี้ยงดูลูกๆ ให้เติบโตสมวัย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า