หน้าหลัก

1 กันยายน 2563

ชุ่มชื่นทุกหัวใจ...เติมน้ำ เติมรอยยิ้ม เติมความหวัง (Read in English)


เพราะน้ำคือชีวิต...คือความอุดมสมบูรณ์ และความหวัง ของเด็กๆ และชุมชน


วันนี้ทุกคนที่ ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ได้อิ่มเอมใจ กับภาพที่ปรากฏตรงหน้า คือแหล่งน้ำที่จะช่วยให้ชีวิตมีความหวังอีกครั้ง


“ฤดูฝนเจอน้ำท่วม ฤดูแล้งไม่มีน้ำใช้” เป็นประโยคที่ชาวบ้านชุมชนบ้านจารย์ กล่าวถึงความทุกข์ลำบากที่พบเป็นประจำทุกปี ด้วยการทำการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติ ไม่สามารถจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญได้ ทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมา พวกเขาต้องประสบกับความยากลำบากในการประกอบอาชีพ


แต่มาวันนี้หนองละลมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ภาพของหนองน้ำที่ตื้นเขิน แห้งขอด เปลี่ยนเป็นภาพหนองน้ำที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ มีน้ำเต็มหนองน้ำจนล้น ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชนบ้านจารย์ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ คุณฉลาด สาโยธา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการขุดหนองละลม และกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติเพื่ออนุรักษ์ดิน ณ หนองละลม ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์


การขุดลอกหนองละลม ในครั้งนี้ เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรปลูกผักปลอดสารพิษ และการทำการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านจารย์ โดยดินที่ได้จากการขุดลอก ได้นำมาถมที่เพื่อเตรียมแปลงเกษตรในโรงเรียนบ้านจารย์ และสิ่งที่จะได้ประโยชน์อีกอย่าง คือ การมีแก้มลิงเพื่อป้องกันน้ำท่วมโรงเรียนบ้านจารย์และชุมชน” คุณวีรชัย มุขะกัง ผู้จัดการกลุ่มโปรแกรม (จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เล่าถึงปัญหาและเป้าหมายของการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


จากนี้ไปเด็ก ๆ และชุมชนบ้านจารย์ จะมีรอยยิ้มแห่งความสุข พร้อมกับความหวัง ที่จะได้ฟื้นฟูชีวิตสู่ความอยู่ดีมีสุขที่ยั่งยืนอีกครั้ง ความสามารถในการจัดการทรัพยากรน้ำ และลดความเสี่ยงจากอุทกภัย เป็นต้นทุนที่สำคัญในการประกอบอาชีพ และดำเนินชีวิต ซึ่งต่อจากนี้ไป พวกเขาจะร่วมกันดูแลแหล่งน้ำอันมีค่าของหนองละลมต่อไป