หน้าหลัก

17 กันยายน 2563

‘บีจีวายฯ’ ร่วมสร้างรอยยิ้มและความสุขแก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ (Read in English)


บริษัท บีจีวาย แอนด์ ทีเอฟดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (BGY & TFD Properties Co., Ltd) โดย คุณพรทิพย์ งามระเบียบ Senior Marketing Strategist และ คุณธัญญรัตน์ เลิศหิรัญวงศ์ Marketing Strategist ในนามตัวแทนโครงการคอนโดมิเนียม ‘Artisan Ratchada’ (อาร์ติซาน รัชดา) มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 3,800 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแผน Covid-19 Recovery Phase ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-สายงานการตลาดและจัดหาทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ และ คุณสุชาดา อยู่เกษ ผู้จัดการแผนกพันธกิจสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมรับมอบ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563


ทั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯได้จัดทำแผนการดำเนินงาน Covid-19 Recovery Phase ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ถึง ธันวาคม 2563 ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว ชุมชนยากไร้ รวมถึงกลุ่มเปราะบาง และแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายๆ ครอบครัวต้องประสบปัญหาการประกอบอาชีพ ทำให้ขาดรายได้ ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะกับเด็กๆ ให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ในภาวะยากลำบากและกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง