หน้าหลัก

14 กันยายน 2563

‘บาจา’ ร่วมฟื้นฟูชีวิตเด็กและครอบครัวยากไร้จากผลกระทบโควิด-19 (Read in English)


บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้ารายใหญ่ของโลก ภายใต้แบรนด์ ‘บาจา’ โดย Mr Uttam Kumar, Country Manager มอบผลิตภัณฑ์รองเท้าบาจา จำนวน 10,000 คู่ มูลค่ารวมกว่า 2,419,875 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ และแผน Covid-19 Recovery Phase ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมี คุณศรุตพันธ์ สิริกุลอภิฉัตร Store Excellent Manager บริษัท บาจาฯ ร่วมมอบ และ ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-สายงานการตลาดและจัดหาทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563


ทั้งนี้ นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บาจาได้ดำเนินโครงการ “บาจา” มอบรองเท้า 1 ล้านคู่ ให้บุคลากรทางการแพทย์และครอบครัวทั่วโลก เพื่อขอบคุณและส่งกำลังใจให้ต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 โดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ จะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับบริจาคครั้งนี้ไปใช้ในการดำเนินงานในโครงการ ‘อุปการะเด็ก’ และนำไปรวมกับชุดบรรเทาทุกข์ภายใต้การดำเนินงาน Covid-19 Recovery Phase ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ถึง ธันวาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว ชุมชนยากไร้ รวมถึงกลุ่มเปราะบาง และแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายๆ ครอบครัวต้องประสบปัญหาการประกอบอาชีพ ทำให้ขาดรายได้ ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะกับเด็กๆ ให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ในภาวะยากลำบากและกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo