หน้าหลัก

14 กรกฎาคม 2563

‘สำนักข่าวหุ้นอินไซด์’ มอบเงินสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือเด็กที่ยังไม่มีผู้อุปการะ (Read in English)


คุณประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ บรรณาธิการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท นายกล้วยหอมออนไลน์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจการนำเสนอข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ ตลาดเงิน บริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ www.hooninside.com หรือสำนักข่าวหุ้นอินไซด์ มอบเงินจำนวน 159,999 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน ‘ช่วยเหลือเด็กที่ยังไม่มีผู้อุปการะ’ ภายใต้โครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในการนี้ คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นพันธมิตรธุรกิจ ยังได้ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาอีกจำนวนหนึ่ง โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-สายงานการตลาดและจัดหาทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563


Full Photo

Full Photo

Full Photo


ร่วมช่วยเหลือในเรื่องจำเป็นของเด็กและครอบครัวในภาวะวิกฤต รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา ได้ที่ https://bit.ly/3gKNIYd