หน้าหลัก

01 กรกฎาคม 2563

‘Hunton’ มอบอุปกรณ์ไอทีสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิศุภนิมิตฯ (Read in English)


คุณสุวิมล แซ่เอี๊ยบ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เป็นตัวแทน บริษัท Hunton Andrews Kurth (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย มอบอุปกรณ์ไอที ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จอคอมพิวเตอร์ และพริ้นเตอร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมี คุณภูริต ยศสุนทรากุล ผู้จัดการแผนกงานระดมทุนองค์กร มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บริษัท Hunton Andrews Kurth จำกัด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563


สำหรับอุปกรณ์ไอทีที่ได้รับมอบในครั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะนำไปใช้เพื่อเสริมศักยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ ให้อยู่ดีมีสุข ไม่ว่าจะเป็น ผู้นำชุมชน ครู ฯลฯ รวมถึงมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อใช้สำหรับพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดความสนใจ สนุกไปกับการเรียน และเข้าใจบทเรียนได้มากยิ่งขึ้น