หน้าหลัก

07 ตุลาคม 2563

‘คาโอ’ มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอนามัยของเด็ก (Read in English)


บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล ( ประเทศไทย ) จำกัด โดย คุณพัณณิตา สุทธิสวาสดิ์ Manager of ESG Promotion / Corporate Communications และ คุณสุนิสา นนทวรรธนะ Senior of Corporate Communications เป็นตัวแทน มอบผ้าอ้อมเด็ก Merries จำนวน 35,200 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 315,344 บาท ให้แก่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-สายงานการตลาดและจัดหาทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ และ คุณณัฐวิกา สุขภิรมย์เกษม ผู้จัดการกลุ่มงานเสริมสร้างความผูกพันผู้อุปการะและผู้บริจาค มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมรับมอบ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563


มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับครั้งนี้ไปมอบให้แก่ครอบครัวที่มีเด็กเล็กวัย 0-6 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้แผน Covid-19 Recovery Phase ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ถึง ธันวาคม 2563 ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว ชุมชนยากไร้ รวมถึงกลุ่มเปราะบาง และแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายๆ ครอบครัวต้องประสบปัญหาการประกอบอาชีพ ทำให้ขาดรายได้ ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะกับเด็กๆ ให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ในภาวะยากลำบากและกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง