หน้าหลัก

23 มิถุนายน 2563

‘ไลอ้อนฯ’ ร่วมสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตเด็กยากไร้ห่างไกลไวรัสโควิด-19 (Read in English)


บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณศรัณย์พร อสัมภินาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการแบรนด์ฟลอเร่ เป็นตัวแทนมอบผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร ‘ฟลอเร่ เฮอร์บัล สปา’ จำนวน 14,544 ก้อน รวมมูลค่า 669,024 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการป้องกันและต้านภัยโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ภายใต้โครงการ “ตอบสนองภัยจากโรคอุบัติใหม่ โควิด-19” (Thailand COVID-19 Response) ที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้แก่ เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ รวมถึงแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้สามารถดำเนินชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยมี คุณณัฐวิกา สุขภิรมย์เกษม ผู้จัดการกลุ่มงานเสริมสร้างความผูกพันผู้อุปการะและผู้บริจาค มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563


มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบครั้งนี้ ไปแจกจ่ายให้แก่เด็กยากไร้ในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ รวม 4 พื้นที่ ได้แก่ อ.อุ้งผาง และ อ.แม่ระมาด จ.ตาก อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้ใช้ดูแลความสะอาดร่างกายเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีห่างไกลจากไวรัสโควิด-19


Full Photo

Full Photo

Full Photo


ร่วมบริจาค เพื่อมอบสิ่งจำเป็นด้านอาหาร สุขอนามัย น้ำสะอาด ให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อช่วยให้พวกเขาพร้อมสู้ภัยโรคระบาดในครั้งนี้ ได้ที่ https://www.worldvision.or.th/campaign/covid/5753.html