หน้าหลัก

10 กรกฎาคม 2563

‘PASAYA’ ร่วมช่วยเหลือเด็กและครอบครัวยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (Read in English)


บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นสำหรับตกแต่งบ้าน และเครื่องแต่งกายจากผ้าทอลายในตัว ภายใต้แบรนด์ PASAYA (พาซาญ่า) โดย คุณนฤมล รื่นถวิล ผู้ช่วยกรรมการบริหาร เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 200,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายหน้ากากผ้าไหม Queen of Fabric ดีไซน์สุดเก๋ ที่มาพร้อมคุณสมบัติเฉพาะของ PASAYA ผ่านทางเฟซบุ๊กของ PASAYA ตลอดเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการป้องกันและต้านภัยโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ภายใต้โครงการ “ตอบสนองภัยจากโรคอุบัติใหม่ โควิด-19” (Thailand COVID-19 Response) ที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้แก่ เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ รวมถึงแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้สามารถดำเนินชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-สายงานการตลาดและจัดหาทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ PASAYA flagship Store สาขาสยามพารากอน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo