หน้าหลัก

24 กรกฎาคม 2563

ไฟเซอร์ฯ - ศุภนิมิตฯ มอบชุดบรรเทาทุกข์ครอบครัวแรงงานข้ามชาติ (Read in English)


แม้วันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น หากแต่การแพร่ระบาดที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนเป็นวงกว้าง ไม่เว้นแม้แต่แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน


ล่าสุด เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ได้ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มอบชุดบรรเทาทุกข์ จำนวน 200 ชุด ให้แก่ครอบครัวแรงงานชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในชุมชนชาวเมียนมาแก้วนิมิตร โดยมี คุณอมรา จันทร์เปล่ง เลขาธิการมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และ ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-สายงานการตลาดและจัดหาทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมมอบชุดบรรเทาทุกข์ดังกล่าว ณ ชุมชนชาวเมียนมาแก้วนิมิตร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563


คุณอมรา จันทร์เปล่ง เลขาธิการมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นการดำเนินงานระยะที่ 2 ซึ่งมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิไฟเซอร์อเมริกาในการจัดหาชุดบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย


“สำหรับชุมชนแห่งนี้ เป็นหนึ่งในหลายชุมชนที่มูลนิธิไฟเซอร์ฯ ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเนื่องจากมีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และหลายครอบครัวกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการดำเนินงานจะเป็นการทำงานกับหน่วยงานร่วมพันธกิจ ไม่ว่าจะเป็น มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ที่จะช่วยคัดกรองและประสานงานกับชุมชนเป้าหมาย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย หรือ Thailand One Health University Network (THOHUN) และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในการให้ความรู้ในเรื่องของโรคและการป้องกันตัวจากไวรัสโควิด-19 แก่คนในชุมชน”


ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-สายงานการตลาดและจัดหาทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโควิด-19 ในประชากรข้ามชาติ ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดทำขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้แก่แรงงานข้ามชาติในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

“มูลนิธิไฟเซอร์ฯ นับเป็นหนึ่งหน่วยงานร่วมพันธกิจ ที่เข้ามาให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ด้วยการมอบชุดบรรเทาทุกข์ จำนวน 800 ชุด ให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อนำไปมอบให้กับครอบครัวแรงงานข้ามชาติที่ในพื้นที่ดำเนินงาน ได้แก่ ชุมชนชาวเมียนมาแก้วนิมิตร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ชุมชนชาวเมียนมาซอยศักดิ์มงคลชัย และชุมชนชาวเมียนมาท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ชุมชนชาวเมียนมาบริเวณปากน้ำชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร และชุมชนชาวเมียนมาที่กระจายอยู่ในตำบลต่างๆ ในเขต อ. กระบุรี และ อ.เมือง จ.ระนอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางภาวะยากลำบากที่กำลังเผชิญอยู่”