หน้าหลัก

16 กรกฎาคม 2563

‘บมจ.พรีบิลท์’ ร่วมเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้เด็กยากไร้ (Read in English)


บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณวิเชียร ศรีสุข ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นตัวแทน มอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน ‘แสนอิ่ม’ เติมนม เติมยิ้ม ให้น้องยากไร้ ที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กเล็กในพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาฯ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้มีโอกาสดื่มนมอย่างต่อเนื่องในช่วงเปิดภาคเรียน เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้เติบโตแข็งแรง และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในแต่ละวัน โดยมี คุณสุชาดา อยู่เกษ ผู้จัดการแผนกสนับสนุนฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563ร่วมบริจาคสมทบกองทุน ‘แสนอิ่ม’ เติมนม เติมยิ้ม ให้เด็กกว่า 3,740 คน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้มีโอกาสดื่มนมอย่างต่อเนื่องในช่วงเปิดภาคเรียนได้ที่ https://www.worldvision.or.th/campaign/milk/5787.html