หน้าหลัก

09 ตุลาคม 2563

‘ครูพี่แอน’ มอบความรู้นำรายได้ช่วยส่งน้องจบ ป.ตรี (Read in English)


คุณวรินธร เอื้อวศินธร หรือครูพี่แอน กรรมการผู้บริหาร บริษัท เลิร์นโอเวท จำกัด เจ้าของเพจสถาบันสอนภาษา ‘Perfect English กับครูพี่แอน’ มอบเงินจำนวน 20,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายหนังสือสอนภาษาอังกฤษของครูพี่แอน ในช่วงเดือนกันยายน 2563 เพื่อนำรายได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ‘ส่งน้องจบ ป.ตรี ส่งเด็กดีให้มีอาชีพ’ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้มอบหนังสือสอนภาษาอังกฤษของครูพี่แอนอีกจำนวนหนึ่ง โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-สายงานการตลาดและจัดหาทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย


มูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนินภารกิจโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลางของการทำงานผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ สู่ความอยู่ดีมีสุข ซึ่งการพัฒนาด้านการศึกษาคือหนึ่งในจุดมุ่งเน้นที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้ความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการ ‘ส่งน้องจบ ป.ตรี’ ขึ้นเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากไร้ในความอุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนหนังสือแต่ขาดทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อมีรายได้ที่มั่นคง สามารถดูแลตัวเองและครอบครัว รวมถึงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต


Full Photo

Full Photo

Full Photo