หน้าหลัก

24 มิถุนายน 2563

พลังเยาวชนคิดบวก พลังฮีโร่ ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 (Read in English)


มีคำกล่าวที่ว่า “เยาวชนคืออนาคตของชาติ” นั้นดูจะเป็นจริง ขณะเดียวกัน “เยาวชนก็คือปัจจุบันของชาติ” ด้วยเช่นกัน เพราะการที่ประเทศจะพัฒนาได้ต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ ให้แก่ เด็ก และเยาวชน เพื่อเป็นเฟืองจักรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในอนาคต


เป็นเวลาหลายปีแล้ว ที่มูลนิธิศุภนิมิตศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดีให้กับเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในกลุ่มเปราะบาง ผ่านการดำเนินโครงการ ‘พัฒนาต้นทุนชีวิตเยาวชนเชิงบวก’ หรือ PYD+ โดยมุ่งหวังที่จะวางรากฐานและพัฒนาต้นทุนชีวิตตามศักยภาพที่มีอยู่ของเยาวชนเหล่านี้ ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้มีความมั่นใจและเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ที่จะเข้าสู่การทำงานหรือประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพ


ดังจะเห็นได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้คนส่วนใหญ่ รวมถึงเด็กและครอบครัวยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก ทำให้ปรากฎภาพของเหล่าฮีโร่จากหลายหลากวงการ รวมถึงกลุ่มเยาวชนที่เรียกตัวเองว่า ‘เยาวชนคิดบวก คิดดี’ ที่กำเนิดขึ้นจากเมล็ดพันธุ์แห่งความดีภายใต้การดำเนินโครงการ PYD+


กลุ่มแกนนำเยาวชนศุภนิมิตคิดบวก คิดดี จากโครงการ PYD+ ในหลายพื้นที่การดำเนินงาน ได้ใช้เวลาว่างในช่วงที่โรงเรียนต้องเลื่อนเปิดทำการเรียนการสอนออกไป ด้วยการลุกขึ้นและเดินเคียงข้างเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้าไปในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาฯ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันตัวเองจากไวรัสโควิด-19 รวมถึงมอบของใช้สำหรับอุปโภคในยามที่ต้องกักตัวอยู่บ้านแก่เด็กและครอบครัวยากไร้ในพื้นที่ที่มีความยากลำบาก


“วันนี้ผมรู้สีกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ เราได้เดินแจกหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับคนในหมู่บ้านต่างๆ ที่ความเจริญยังเข้าไปไม่ถึง ได้พูดคุยกับเด็กๆ ในหมู่บ้าน ทำให้เราได้ทราบถึงปัญหาของเขาว่ามีและขาดอะไรบ้าง เพื่อเราจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด ขณะที่ตัวเราเองก็ได้ให้ความรู้ในการป้องกันตัวเองจากไวรัสโควิด-19 เช่นกัน” ธนกร หนึ่งในแกนนำเยาวชนศุภนิมิตคิดบวก คิดดี จากโครงการ PYD+ ในพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาฯ แม่สลอง จ.เชียงราย เผยความรู้สึกพร้อมสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ได้รับ


เช่นเดียวกับ มล และ ปลิว 2 สาวแกนนำเยาวชนศุภนิมิตคิดบวก คิดดี จากโครงการ PYD+ ในพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาฯ ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ก็สะท้อนความรู้สึกที่ไม่ต่างไปจากเพื่อนแกนนำเยาวชนศุภนิมิตฯ ด้วยกัน


“พวกหนูรู้สึกดีใจและภูมิใจมากค่ะ ที่ได้มาร่วมรณรงค์และมอบของในครั้งนี้กับพี่ๆ ศุภนิมิต ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์”


จะว่าไปแล้ว ธนกร มล และปลิว เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่ก่อกำหนดจากการดำเนินโครงการ PYD+ ซึ่งตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการฯ จะมีเมล็ดพันธุ์เหล่านี้กำเนิดขึ้นทุกปี และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม เช่นเดียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ พวกเขาและเธอก็เปรียบเสมือน Hidden Hero ที่มีส่วนในการนำน้ำใจและความช่วยเหลือจากผู้อุปการะและผู้บริจาคไปสู่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ ที่กำลังตกอยู่ในภาวะยากลำบาก ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ร่วมบริจาค เพื่อมอบสิ่งจำเป็นด้านอาหาร สุขอนามัย น้ำสะอาด ให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อช่วยให้พวกเขาพร้อมสู้ภัยโรคระบาดในครั้งนี้ ได้ที่ https://www.worldvision.or.th/campaign/covid/5753.html