หน้าหลัก

17 มิถุนายน 2563

เพราะทุกคนคือคนสำคัญ ‘โทฟุซังฯ’ ร่วมสนับสนุนนมถั่วเหลืองเพื่อเด็กยากไร้ต้านภัยโควิด-19 (Read in English)


บริษัท โทฟุซัง จำกัด ผู้ผลิตน้ำเต้าหู้และนมถั่วเหลืองภายใต้แบรนด์ ‘TOFUSAN’ มอบนมถั่วเหลืองออร์แกนิค ยูเอชที รสออริจินัล ขนาดบรรจุ 180 มิลลิลิตร จำนวน 100 ลัง รวม 4,800 กล่อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน ‘แสนอิ่ม’ เติมนมให้น้อง อิ่มท้องมื้อเช้า ที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กเล็กในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้มีโอกาสดื่มนมที่บ้านทุกวันเพื่อเสริมสร้างโภชนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่บ้านจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมี คุณปาณิสรา ขวัญเจริญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563


ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้โรงเรียนต้องปิดเทอมก่อนเวลา อีกทั้งยังมีช่วงเวลาการปิดเทอมที่ยาวนานกว่าปกติ และจำเป็นต้องกักตัวอยู่กับบ้าน ทำให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเคยได้ดื่มนมทุกเช้าจากโครงการ ‘มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม’ ไม่ได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนการ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงได้จัดระดมทุนผ่านกองทุน ‘แสนอิ่ม’ เติมนมให้น้อง อิ่มท้องมื้อเช้า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กเล็กกว่า 3,740 คน ในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ จำนวน 17 โครงการ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ได้มีโอกาสดื่มนมที่บ้านทุกวันในช่วงกักตัวอีก 1 เดือน ก่อนโรงเรียนจะเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ร่วมบริจาคสมทบกองทุน ‘แสนอิ่ม’ เติมนม เติมยิ้ม ให้เด็กกว่า 3,740 คน ได้ดื่มในช่วงวิกฤติโควิด-19 ได้ที่ https://www.worldvision.or.th/campaign/milk/5787.html