หน้าหลัก

02 กันยายน 2563

‘มูลนิธิศุภนิมิตฯ’ มอบคอมพิวเตอร์เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ (Read in English)


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดย ดร.พีร เดชวิลัย ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 10 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หรือ Computer for Kids ให้แก่ Dynamic School โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด นำไปมอบให้โรงเรียนบ้านโนนยาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา แต่ยังขาดแคลนคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนกว่า 100 คน ได้ใช้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการเรียนรู้ โดยมี คุณไกรพุฒิ อินทรโยธา คุณปวิตา อยู่เกิด และคุณอนุสรณ์ หนองนา Co-Founder Dynamic School เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563