หน้าหลัก

18 มิถุนายน 2563

น้ำใจไทยเราช่างมากล้น มูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอบขอบคุณ ‘เซอร์เจิ้นเทคฯ’ ฮีโร่ที่ร่วมมอบการดูแลสุขภาพเด็กยากไร้มอบหน้ากากอนามัยต้านภัยโควิด-19 (Read in English)


บริษัท เซอร์เจิ้นเทค จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการป้องกันและต้านภัยโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิค-19) ภายใต้แผนตอบสนอง 90 วัน (Thailand COVID-19 Response) ที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ รวมถึงแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่จะสามารถดำเนินชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยมี คุณวิมาน สมดา เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บริษัท เซอร์เจิ้นเทค จำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563


Full Photo

Full Photo


ร่วมบริจาค เพื่อมอบสิ่งจำเป็นด้านอาหาร สุขอนามัย น้ำสะอาด ให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อช่วยให้พวกเขาพร้อมสู้ภัยโรคระบาดในครั้งนี้ ที่ https://www.worldvision.or.th/campaign/covid/5753.html