หน้าหลัก

27 ธันวาคม 2562

จอห์น แกนนำเยาวชนศุภนิมิต ร่วมแสดงพลังเยาวชนเพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กในเวทีระดับเอเชีย (Read in English)


มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่เติมความหวังและแต้มรอยยิ้มให้แก่เด็กอยู่คู่สังคมมายาวนานกว่าสี่ทศวรรษ ในปีที่ผ่านมามูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ริเริ่ม “โครงการพัฒนาต้นทุนชีวิตเยาวชนเชิงบวก” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยขึ้น เพื่อบ่มเพาะต้นกล้าเยาวชนให้เติบโตเป็นพลังนำประเทศไปสู่อนาคต และเพื่อเป็นการเปิดเวทีสำหรับเยาวชนได้แสดงพลังสร้างสรรค์ของพวกเขา โดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ ดำเนินรูปแบบโครงการพัฒนาต้นทุนชีวิตเยาวชนเชิงบวก ใน 42 พื้นที่ดำเนินงานในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกคนให้เติบโตเต็มศักยภาพมีความเข้มแข็งพร้อมสำหรับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ


นายลาหู่ เยซอ (จอห์น) นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5 โรงเรียนแม่แตง เป็นอีกหนึ่งเยาวชนที่ได้มีโอกาสร่วมโครงการพัฒนาต้นทุนชีวิตเยาวชนเชิงบวก ด้วยทักษะทั้งการแสดงออก ทักษะการเป็นผู้นำ “ครอบครัวผมมีทั้งหมด 7 คนครับ เป็นครอบครัวใหญ่ ผมและครอบครัวได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในหลายๆ ด้านครับ ทั้งด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียน ปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต การเป็นผู้นำและเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมต่างๆ ส่วนพ่อกับแม่ของผมก็ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนในการเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ ไก่ลูกผสมประดู่หางดำ การเลี้ยงหมู ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวของผมได้เยอะมากเลย”


ด้วยต้นทุนที่ลาหู่ได้รับการเติมเต็มจากโครงการอุปการะเด็ก โดยเฉพาะจากกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเป็นผู้นำ บวกกับคมความคิดอันสร้างสรรค์ของเด็กหนุ่มชาติพันธุ์คนนี้ ทำให้จอห์นได้รับคะแนนความไว้วางใจสูงสุดเป็นเอกฉันท์ในการเลือกตั้ง สภาเด็กและเยาวชนศุภนิมิตจังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้รับเลือกปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานเยาวชนศุภนิมิต เป็นระยะเวลา 1 ปีต่อจากนี้ไป


‘ผู้นำที่ดี’ ในแบบฉบับของจอห์นคือ “มองเห็นโอกาส และหยิบยื่นโอกาสให้แก่ผู้อื่นที่เหมาะสมและเขาใช้โอกาสนั้นพัฒนาตนเองขึ้นถึงจะเกิดประโยชน์ ทุกคนต่างต้องการโอกาสที่จะได้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมเหมือนกัน” เพราะเขาเองก็ได้รับโอกาสจากพี่เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ในโครงการพัฒนาฯ แม่แตง ที่มองเห็นศักยภาพของเขาจนกระทั่งมีวันนี้ เป็นจอห์นในแบบฉบับที่ดีขึ้น


จอห์น เล่าย้อนกลับไปว่า เขาเริ่มต้นจากการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านความรู้ และทักษะด้านอารมณ์กับมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นทีมงานก่อน จากนั้นก็เก็บประสบการณ์เรื่อยๆ จนได้เป็นประธาน “ผมพัฒนาไปเยอะมากทั้งด้านความคิด ทักษะต่างๆ การดูคนการทำงานแบบเป็นทีม จากเมื่อก่อนที่เป็นคนทำไปเรื่อยๆ ต้องมีคนคอยบอกถึงจะเริ่มลงมือทำ คิดเองไม่เป็นและคิดอะไรก็จะพูดเลย ไม่ใช่คนใจเย็น แต่ตอนนี้มีความเป็นผู้นำมากขึ้น ใจเย็นขึ้น เพราะการมาอยู่จุดนี้สิ่งสำคัญคือต้องวางแผนตลอดเวลา คิดรอบคอบมากขึ้นโดยเฉพาะคำพูดของเรารวมทั้งทัศนคติที่แสดงออกไป” จอห์นอธิบาย


นอกจากการได้ทำหน้าที่ประธานเยาวชนศุภนิมิตจังหวัดเชียงใหม่แล้ว จอห์นยังได้มีโอกาสเป็นตัวแทนแกนนำเยาวชนศุภนิมิตฯ เข้าร่วม การประชุมสุดยอดเด็กเอเชีย 2019 (2019 Asian Children’s Summit) ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2019 เนื่องในโอกาส การเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนจากประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย ได้มีส่วนร่วมในการระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับสิทธิเด็กและเยาวชน และมุมมองเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็ก สิทธิของเด็กในการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี สิทธิเด็กในสิ่งแวดล้อมดิจิตอล และปัญหาสิทธิของเด็กที่ย้ายถิ่นฐาน เพื่อนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปขับเคลื่อนเพื่อการส่งเสริมสิทธิของเด็กทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ทั้งโดยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาชน และองค์กรนานาชาติ เช่น สหประชาชาติ ต่อไป

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“ผมรู้สึกโชคดีและเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมเวทีระดับนี้ มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆ เลยครับ ในการประชุมผมได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิของเด็กและเยาวชนจากประเทศต่างๆ ในเอเชีย น่าสนใจและน่าตื่นเต้นมากครับ ผมจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ โดยเล่าถึงรายละเอียดกิจกรรมและการทำงานเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ และถ้าได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ ให้ดีขึ้นก็ยินดีเสมอครับ” จอห์น เล่าประสบการณ์ที่เข้าได้รับในเวทีเยาวชนระดับเอเชีย


“ขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆ ที่ได้รับ ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผม ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ที่มีค่ามากๆ ครับ” จอห์น พูดด้วยน้ำเสียงจริงจัง พร้อมกันนี้จอห์นยังย้ำความตั้งใจของเขาในการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนฯ “ผมอยากสร้างสิ่งใหม่ๆ นอกจากกิจกรรมประจำปีที่มีอยู่แล้ว ควบคู่ไปกับการระดมสมองหาแนวทางพัฒนาชุมชนของตนเองที่มาจากความต้องการของเยาวชนจริงๆ โดยริเริ่มโครงการที่เยาวชนริเริ่มทำขึ้นเองเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวความคิด โดยกิจกรรมนั้นๆ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ และการบริหารจัดการงาน “เยาวชน” ทั้งผู้จัดงานและผู้ที่มาร่วมงาน เพราะเชื่อว่าทุกคนพัฒนาได้ กิจกรรมที่ทำกันไปแล้วก็มีการอบรมให้ความรู้เด็กๆ ในเรื่องปัญหาต่างๆ การเลือกคบเพื่อนต่างเพศ การใช้สื่อโชเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ พรบ.คอมพิวเตอร์ การลดความรุนแรงในครอบครัวและปัญหายาเสพติด”


หากเปรียบเด็กหรือเยาวชนคือต้นกล้า จอห์น คืออีกหนึ่งต้นกล้าที่ได้รับการบ่มเพาะด้วยอาหารสมอง ฟูมฟักด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดี ต้นกล้าเยาวชนต้นนี้กำลังเติบโต เริ่มแผ่กิ่งก้านเป็นร่มเงา เป็นตัวแทนในการนำเสียงของเด็กและเยาวชนให้ก้องดังถึงผู้ใหญ่ ทว่าเหนือสิ่งอื่นใดทุกๆ ประสบการณ์ที่จอห์นได้รับ จะทำให้เขาเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป


“เสียงของเด็กมีค่ามากครับ เสียงของเด็กทุกคนควรได้รับการพิจารณา และผู้ใหญ่ก็ควรจะนำไปปรับใช้หรือคิดต่อเพื่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน” จอห์นทิ้งประโยคคมๆ ในตอนท้ายก่อนจบการสนทนา