หน้าหลัก

11 มิถุนายน 2563

‘ไลอ้อนฯ’ มอบครีมอาบน้ำเพื่อเด็กยากไร้ใช้ดูแลความสะอาดร่างกายต้านภัยโควิด-19 (Read in English)


บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มอบครีมอาบน้ำ ‘โชกุบุสซึ คูล ธันเดอร์’ ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 1,325 ขวด รวมมูลค่า 79,500 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการป้องกันและต้านภัยโรคระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ภายใต้โครงการ “ตอบสนองภัยจากโรคอุบัติใหม่ โควิด-19” (Thailand COVID-19 Response) ที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้แก่ เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ รวมถึงแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้สามารถดำเนินชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยมี คุณนฤทธิ์ สิงห์เจริญ ผู้ดูแลคลังสินค้า บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบ และ คุณอานุภาพ สลับแสง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ณ คลังสินค้า บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563


Full Photo

Full Photo

Full Photo


ร่วมบริจาค เพื่อมอบสิ่งจำเป็นด้านอาหาร สุขอนามัย น้ำสะอาด ให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อช่วยให้พวกเขาพร้อมสู้ภัยโรคระบาดในครั้งนี้ ที่ https://www.worldvision.or.th/campaign/covid/5753.html