หน้าหลัก

9 มกราคม 2561

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตครั้งที่ 6 กล้าหาญ กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก (Read in English)


เพื่อให้เด็กได้ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัยด้วยทักษะความกล้าหาญ ความสามารถประเมินปัญหา และความสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์รอบตัว มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทยและมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกันจัดค่ายพัฒนาทักษะชีวิตครั้งที่ 6 ณ ภูริศึกษาวิชชาลัย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 27- 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตูแตหรำและโรงเรียนบ้านปีใหญ่ จำนวน 82 คน


ค่ายสองวันสองคืนเริ่มต้นด้วยการให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น เด็กๆ จึงถูกแบ่งเป็น 8 กลุ่มแบบคละโรงเรียน และให้สมาชิกในกลุ่มทำความรู้จักกันและกันเพื่อสร้างทีมเวิร์คก่อนที่จะไปทำกิจกรรมฐาน 8 ฐาน คือ ฐานปีนป่ายวงล้อ ฐานไต่บันไดลิงตีระฆัง ฐานการทรงตัว ฐานโหนตัวบนราวทดสอบ ฐานปลาหมอแถกเหงือก ฐานไต่เชือกเส้นเดียวข้ามน้ำ ฐานรวมพลัง และฐานล่องแพ ซึ่งทุกฐานมุ่งฝึกให้เด็กมีความกล้าหาญ กล้าตัดสินใจ และกล้าทำ


เด็กทุกกลุ่มทำได้สำเร็จอย่างงดงาม กลุ่มขนมเปียกปูนซึ่งเป็น 1 ใน 8 กลุ่มได้สะท้อนการทำกิจกรรมทั้ง 8 ฐานว่า “กลุ่มได้เรียนรู้ทักษะความสามัคคี อดทน แบ่งปัน และช่วยเหลือ”


หลังจากเหนื่อยมานักในช่วงบ่าย กิจกรรมภาคกลางคืนหลังอาหารเย็นจึงเป็นเพียงการให้เด็กๆ ได้สนุกกับการเสียบบาร์บีคิวแล้วนำไปปิ้งส่งกลิ่นหอมกรุ่นเรียกน้ำย่อยอีกครั้ง เด็กๆ ได้รับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อยก่อนไปนอนหลับพักผ่อนเอาแรงกลับคืนมา


วันที่สองเป็นกิจกรรมเปิดโลกทัศน์โดยในช่วงเช้าเด็กๆ ได้ไปทัศนศึกษาที่ท่าเทียบเรือตำมะลัง เดินชมป่าชายเลน ดูปลาตีนและปู ต่อจากนั้นได้ไปเดินยืดเส้นยืดสายดูร้านค้าและวิถีชีวิตที่ตลาดนัดชายแดนวังประจัน และในตอนกลางคืนได้เรียนรู้ความเป็นอยู่แบบวิถีไทยโบราณจากฐานกิจกรรมวิถีไทย 8 ฐาน ได้แก่ ฐานตำข้าว ฐานฟัดข้าว ฐานขูดมะพร้าวแบบโบราณ ฐานทำขนมพื้นบ้าน ฐานมวยไทย ฐานลาวกระทบไม้ ฐานโม่แป้งด้วยครกหินโม่แป้ง และฐานทำดอกกุหลาบจากใบเตย

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


แพรวา นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนบ้านตูแตหรำ ซึ่งมีโอกาสเข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิตตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึงค่ายที่ 6 และในค่ายครั้งที่ 6 นี้เธอได้เป็นหัวหน้ากลุ่มทองหยอดด้วย เธอบอกถึงสิ่งทีได้รับว่า “การมาค่ายทุกครั้งทำให้หนูกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ และในครั้งนี้หนูได้เพิ่มมาอีกอย่างค่ะ การฟัดข้าว” แพรวาลากเสียงยาวในตอนท้ายแล้วยิ้มอย่างชอบใจ