หน้าหลัก

27 ธันวาคม 2562

ท่าอากาศยานภูเก็ตมอบเงินสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ปีที่ 5 (Read in English)


ท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยเรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ได้มอบเงินจำนวน 30,000 บาท ซึ่งเป็นเงินส่วนหนึ่งจากตู้รับบริจาคที่ท่าอากาศยานภูเก็ตได้จัดวางภายในบริเวณท่าอากาศยานเพื่อรับบริจาคเงินจากผู้โดยสารชาวไทยและชาวต่างประเทศ สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยมีนางสาววนิดา สำเนียง และนางนิฤมล แสวงวิทย์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมท่าอากาศยาน อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562


นอกจากนี้ยังมีองค์กรการกุศลอื่นอีก 19 แห่งได้รับเงินบริจาคแห่งละ 30,000 บาทเช่นเดียวกัน นับเป็นการดำเนินกิจกรรมมอบเงินให้แก่องค์กรการกุศลของท่าอาศยานภูเก็ตเป็นปีที่ 5