WVFT-logo_dark_rgb

พัฒนาทักษะอาชีพให้เด็ก ‘การทำกล้วยฉาบ’

“โครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ (การแปรรูปกล้วยฉาบ)” ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้เด็กยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล จ.น่าน
มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัด “โครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ (การแปรรูปกล้วยฉาบ)” ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้เด็กยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล จ.น่าน

เพราะความยากจนยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญ ที่ทำให้เด็กจำนวนมากขาดโอกาสทางการศึกษา หลายคนไม่มีค่าครองชีพ ไม่มีค่าอาหาร ค่าเดินทาง และครอบครัวไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาได้ จากข้อมูลของ องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ แสดงให้เห็นว่า “เด็กและเยาวชนกว่า 250 ล้านคนทั่วโลกไม่ได้ไปโรงเรียน” ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กศส.) ที่ระบุว่า “ปีการศึกษา 2566 ประเทศไทยมีจำนวนนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษราว 1.8 ล้านคน แม้จะมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี แต่ความยากจนในระดับรุนแรงยังเป็นอุปสรรคทำให้เด็กบางคนไม่สามารถมาเรียนได้”

เพื่อลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเปราะบางยากไร้ ในพื้นที่ยากลำบากและห่างไกล มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับ โรงเรียนในพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาฯ จ.น่าน จัด “โครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ (การแปรรูปกล้วยฉาบ)” ให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อเสริมต้นทุนให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริมระหว่างเรียน และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตกล้วยในชุมชนอีกด้วย

น้องเซฟ อายุ 12 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่าเรื่องกล้วยๆ ในชุมชนให้ฟังว่า “หมู่บ้านของผมมีกล้วยเยอะครับ หาได้ง่ายและราคาถูก บางช่วงชาวบ้านกินขายไม่ทัน ปล่อยทิ้งให้เน่าเสียหายน่าเสียดายครับ”

“การทำกล้วยฉาบไม่ยากเลยครับ เริ่มจากเราต้องเลือกกล้วยที่แก่พอดีไม่สุกเกินไป นำมาปลอกเปลือกแช่น้ำเกลือ หลังจากนั้นเราจะฝานกล้วยเป็นแผ่นบางๆ แล้วนำไปทอดให้กรอบเหลืองพอดี ทิ้งไว้ให้เย็นและปรุงรสครับ ซึ่งปัจจุบัน กล้วยฉาบของโรงเรียนเรามี 5 รสชาติ ทั้งรสวิงซ์แซ่บ รสหวาน รสเค็ม รสบาบีคิว และรสปาปริก้า ครับน้องเชฟ เล่ากระบวนการทำกล้วยฉาบอย่างเชี่ยวชาญ

ส่วนทางด้าน นายสุรศักดิ์ ทิพย์โสธร ครูรับผิดชอบโครงการ กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการฯ นี้ เราตั้งใจสนับสนุนให้เด็กได้นำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้มีทักษะ มีรายได้เสริม ปัจจุบันได้รับการตอบรับที่ดีมากครับ ทั้งจากนักเรียนที่ซื้อของผ่านร้านค้าสหกรณ์ของโรงเรียน และชาวบ้านจากร้านค้าในชุมชนที่เรานำผลิตภัณฑ์นักเรียนไปวางจำหน่าย ซึ่งรายได้หลังจากหักต้นทุนแล้ว เราจะมีการจัดสรรให้กับนักเรียนเพื่อเป็นเงินเก็บออมให้นักเรียนไว้ใช้เมื่อจำเป็นครับ”

การดำเนิน “โครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ (การแปรรูปกล้วยฉาบ)” เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการอุปการะเด็ก เพื่อเปลี่ยนแปลงให้เด็กยากไร้และครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งนอกจากเด็กที่ได้รับการอุปการะจะได้รับความช่วยเหลือและมีโอกาสในการพัฒนาทักษะอาชีพแล้ว เด็กคนอื่นๆ ในโรงเรียนเดียวกัน ก็ได้รับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตไปพร้อมกัน รวมไปถึงครอบครัวและชุมชน ก็ยังมีรายได้จากการจำหน่ายกล้วยเพื่อให้โครงการฯ ได้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ

“ขอบคุณครับที่ให้ผมและเพื่อนๆ ได้รับโอกาสฝึกทักษะการประกอบอาชีพ นอกจากผมจะได้ทักษะการทำกล้วยฉาบแล้ว ผมยังมีรายได้เสริมระหว่างเรียน ซึ่งผมสามารถนำความรู้นี้ไปพัฒนาเป็นอาชีพ สร้างรายได้ดูแลตัวเองและครอบครัวได้ต่อไปครับ” น้องเซฟ กล่าวด้วยรอยยิ้ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงน้ำประปาภูเขาและสร้างสถานที่เก็บกักน้ำชุมชน

โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี จัดอบรมเสริมศักยภาพเยาวชนมุ่งสู่ความสำเร็จ

เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนห้องเรียน เติมเต็มพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนห่างไกล

Tags
Child Rights Climate Change Covid-19 CSR Human Rights SDG กลุ่มอาชีพ การตีตราและเลือกปฏิบัติ การพัฒนาสถานศึกษา การมีส่วนร่วมของเด็ก ความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรุนแรงต่อเด็ก ความเชื่อและการพัฒนา งานรณรงค์เพื่อเด็ก จิตอาสา ทักษะชีวิตเยาวชน ทักษะอาชีพเยาวชน นโยบายการพัฒนาเด็ก นโยบายเพื่อการพัฒนาเด็ก น้ำเพื่อชีวิต บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน บริจาคทุนการศึกษา บริจาคเงิน ปกป้องคุ้มครองเด็ก ผู้นำเยาวชน ผู้หญิงและเด็ก พัฒนาชุมชน มื้อเช้าเพื่อเด็ก ยุติวัณโรค/End TB สังคมแห่งการแบ่งปัน สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ส่งน้องจบ ป.ตรี ห้องเรียนพ่อแม่ อดีตเด็กในความอุปการะ อ่านออกเขียนได้ เด็กข้ามชาติ เด็กยากไร้ เสียงเด็กและเยาวชน แรงงานข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติ/ประชากรข้ามชาติ แรงงานต่างชาติ

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนรับข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม และการระดมทุนต่างๆ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ

ข่าวอื่นๆ

ภารกิจยุติวัณโรค โดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ ภายใต้การทำงานร่วมกับ ‘อาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ – อสต.’ เพื่อพี่น้องประชากรข้ามชาติ และกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าถึงบริการสุขภาพ

Yes! We can end TB! “ยุติวัณโรค เราทำได้” 

ภารกิจยุติวัณโรค โดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ ภายใต้การทำงานร่วมกับ ‘อาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ – อสต.’ เพื่อพี่น้องประชากรข้ามชาติ และกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าถึงบริการสุขภาพ
อ่านต่อ »

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save