ทุกท่านสามารถช่วยในการรักษาสิทธิเด็กได้ผ่านการบริจาคออนไลน์ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยการบริจาคของทุกท่านสามารถเลือกได้ทั้งการอุปการะเด็ก การบริจาคทุนการศึกษา เพื่อปกป้องสิทธิเด็กให้ครบทั้ง 4 ประเภทอย่างครอบคลุม